De begeleiding

Elk begeleidingstraject vertrekt vanuit het menselijke verhaal. Dingen gebeuren en zijn uitputtend, doen pijn of vertwijfelen ons.

Vanuit het inzicht echter dat de buitenwereld de binnenwereld reflecteert, begint een langzaam afdalen naar de diepere, innerlijke lagen van de persoon.

Eerst gaan we tenvolle doorheen de laag van verdriet, woede, schaamte, schuld of angst. De emoties worden begrepen, maar ook doorvoeld. We gaan erin, niet rond zodat ze zachtjes beginnen oplossen.

Nu kan vergeving zich ontvouwen. Dat is een proces, geen moment. Daarom wordt middels inzichten en visualisaties de vergeving op gang gebracht en van binnenuit beleefd.

De zoektocht zet zich verder en gaat steeds dieper tot we uiteindelijk uitkomen bj de archetypische essentie van de persoon. Zeg maar de zielelaag, de fonkeling in elk van ons.

Samen wordt deze laag concreet uitgewerkt tot er overeenstemming ontstaat van onze essentie met de vorm, ons alledaagse verhaal.

Tenslotte wordt het persoonlijke verhaal ook uitgebreid naar de context van het familiesysteem, de collectieve evolutie van de Mens en onze/Onze plaats in het Leven zelf.

Het gaat uiteindelijk over de integratie en de harmonie tussen onze binnen- en buitenwereld, de mannelijke en vrouwelijke energie in ons en tenslotte de diepere dimensie van het leven en het alledaagse.

Illustraties : Jasmien Van Hoecke
website: mandarijn.be